Monday, 30 November 2020

Pagmamahal para sa Edukasyon     
 Para sa Bata para sa Bayan, aming mina mahal na stakeholder ay nagbigay ng isang yunit ng Epson L3110 upang matugunan ang pangangailangan sa pagprint ng mga modules.

     Maraming salamat Sir George Biacan and Sir Eric Paragno mula sa Mababang Paaralan ng Jimenez. Pagpalain kayo ng Poong May Kapal.

No comments:

Post a Comment