Tuesday, 13 October 2020

Nutrisyon ay kailangan

     Isa sa mga programa ng kagawaran ng edukasyon na siguraduhin na ang mga mag aaral ay may sapat na nutrisyon at labanan ang malnutrisyon. Kami, dito sa Mababang Paaralan ng Jimenez ay kaisa sa adbokasiyang iwaksi ang malnutrisyon.Monday, 12 October 2020

Wednesday, 7 October 2020

Monitoring

Happy Thursday everyone!!!! Monitoring of our PSDS Nicanor L. Nic Loresco Langit. 

#HappyToServeTuesday, 6 October 2020

#Support


     Jimenez Brgy council headed by Punong Brgy. Ronnie M. Revilla an alumnus of JES donated 10 reams of coupon bond and 1 litter of universal black ink. Thank you very much from all of us at JES.

#Support

#team

#ParaSaBataParaSaBayan

Sunday, 4 October 2020

We are Ready and Happy to Serve


      As a frontliner in education, no matter what it takes and no matter what happens we JES we stand for the love of our work, our duties and responsibilities. Let us join hands to make this school year happy, meaningful and productive amidst  this pandemic we are facing.  

     As we say ni learners shall left behind. We are ready and happy to serve.